سیاست مرجوعی و عودت

عکس کلیه سفارشات قبل از ارسال برای خریدار محترم از طریق تلگرام ویا واتساپ ارسال می گردد .

لطفا سایز کودک و نوزاد خود را در بخش مطالب آموزشی بررسی کنید ، چون بر اساس همان سایز کار بافت انجام میگیرد و لا غیر .

کلیه سفارشات در بهترین بسته بندی و از طریق پست پیشتاز ارسال می شوند بنابراین کلیه صدمات ناشی از بد شرکت مربوطه بر عهده این فروشگاه نمی باشد .