آموزش کامل و ساده بافندگی با میل با شروع فصل سرما ، کم کم باید لباس های گرم مانند لباس های بافت بپوشیم . تا به حال به این فکر افتاده اید که خودتان نیز می توانید ، شال گردن ، کلاه ، جوراب یا ژاکت ببافید . با بافندگی شما می توانید علاوه بر بافتن […]